Priser

Børnehave priser (for skoleåret 2020 - 2021)

Priserne for skole og børnehave stiger med 2,5% pr 1. august 2021 (indexregulering)

Børnehaven Lille å (betaling i 11 måneder pr. år).


                                 heltidsplads                   deltidsplads (op til 32 timer pr. uge)
Barn nr. 1                        1540                                           1280

Barn nr. 2                          770                                             640

Barn nr. 3                          770                                             640


Der ydes således søskenderabat på 50 % til barn nr. 2 og 3 i Lille å.

Priserne indexreguleres hvert år pr 1. august


Søskenderabat. 

Der kan søges om søskenderabat, hvis man har mindre børn, der går i dagpleje/vuggestue. Barnet i Lille å vil
da gå ind som barn nr. 2 til 750 kr. pr. måned.
For at opnå denne søskenderabat, skal man indsende en skriflig ansøgning til skolens kontor og den nye takst

vil herefter gælde fra den efterfølgende måned.


Fripladstilskud.    

Det er muligt at søge om fripladstilskud. Tilskuddet søges hos kommunen på samme måde som ved en kommunal børnehave. Spørgsmål kan rettes til skolens kontor.


Åbningstider.

Mandag - fredag kl. 6.15 - 17.00


Indmeldelse    

Ønsker man at indmelde sit barn i børnehaven, bedes man henvende sig til børnehavens personale eller på kontoret på Nørreådal Friskole. Her oplyses, hvornår man kan starte i børnehaven. Vær opmærksom på, at vi ikke optager børn i juli måned. Kontaktinformationer findes her.


Udmeldelse     

Sker med én måneds varsel til den 1. i en måned.