Undervisningsplaner og -målÅrs- og undervisningsplaner

0. klasse:

Se planerne for 0. klasses timer med RAR her og her

Se planen for 0. klasses musik med AI her


1. klasse:

Se planen for dansk her

Se planen for engelsk her

Se planen for kristendom her

Se planen for matematik her

Se planen for idræt her

Se planen for musik her

Se planen for billedkunst her

Se planen for natur-teknologi her


2. klasse:

Se planen for dansk her

Se planen for engelsk her

Se planen for kristendom her

Se planen for matematik her

Se planen for idræt her

Se planen for musik her

Se planen for billedkunst her

Se planen for natur-teknologi her


3. klasse:

Se planen for dansk her

Se planen for engelsk her

Se planen for kristendom her

Se planen for historie her

Se planen for matematik her

Se planen for idræt her

Se planen for musik her

Se planen for billedkunst her

Se planen for håndværk-design her

Se planen for natur-teknologi her


4. klasse:

Se planen for dansk her

Se planen for engelsk her

Se planen for kristendom her

Se planen for matematik her

Se planen for svømning-idræt her

Se planen for musik her

Se planen for billedkunst her

Se planen for natur-teknologi her


5. klasse:

Se planen for dansk her

Se planen for engelsk her

Se planen for kristendom her

Se planen for historie her

Se planen for matematik her

Se planen for svømning-idræt her

Se planen for musik her

Se planen for billedkunst her

Se planen for håndværk-design her

Se planen for natur-teknologi her

Se planen for tysk her


6. klasse:

Se planen for dansk her

Se planen for engelsk her

Se planen for kristendom her

Se planen for matematik her

Se planen for historie her

Se planen for svømning-idræt her

Se planen for musik her

Se planen for billedkunst her

Se planen for natur-teknologi her

Se planen for tysk her

Se planen for madkundskab her


7. klasse:

Se planen for dansk her

Se planen for engelsk her

Se planen for fysik-kemi her

Se planen for matematik her

Se planen for idræt her

Se planen for biologi her

Se planen for geografi her

Se planen for historie her

Se planen for billedkunst her

Se planen for tysk her


8. klasse:

Se planen for dansk her

Se planen for engelsk her

Se planen for kristendom her

Se planen for historie her

Se planen for samfundsfag her

Se planen for matematik her

Se planen for idræt her

Se planen for billedkunst her

Se planen for fysik-kemi her

Se planen for biologi her

Se planen for geografi her

Se planen for tysk her


9. klasse:

Se planen for dansk her

Se planen for engelsk her

Se planen for kristendom her

Se planen for historie her

Se planen for samfundsfag her

Se planen for matematik her

Se planen for idræt her

Se planen for biologi her

Se planen for geografi her

Se planen for tysk her

Se planen for linjefag her

Undervisningsmål

Uddrag fra vores værdigrundlag:


Høj faglighed.

Nørreådal Friskole er et trygt sted at være for det enkelte barn, hvilket er en forudsætning for at kunne lære. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og de udfordringer, der passer til barnets udvikling både fagligt og socialt. Vi arbejder derfor med samlæsning og differentieret undervisning på tværs af klassetrin og fag, således at det enkelte barns evner udvikles mest muligt. Skolens undervisning er på forkant med både den faglige og teknologiske udvikling, der som minimum står mål med folkeskolens læringsmål.

Nørreådal Friskole har hidtil ikke tilbudt madkundskab på skemaet i og med, at vi ikke råder over et tidssvarende madkundskabslokale på matriklen. Flere af fagets aktiviteter og færdighedsmål har været placeret i andre fag. I skoleår 22-23 har vi endelig fået madkundskab på skemaet i fire lektioner om ugen i 6. årgang som et led i den praktisk-musiske fagblok. Undervisningen finder sted i madkundskabslokalet på Poulstrup Friskole. Det er ligeledes på Poulstrup Friskole i fysiklokalet, vi har vores laboratoriumsundervisning i fysik-kemi. Vi kører til og fra Poulstrup Friskole med vores egen skolebus.

Vi tilbyder svømning fra skoleår 22-23 i 4., 5. og 6. klasse - svarende til 1 ugentlig lektion af 45 min. Undervisningen samles til to lektioner om ugen på et halvt skoleår og træder i stedet for den vanlige idrætsundervisning i perioden fra august til nytår. Vi svømmer hver fredag klokken 13.00 i Brønderslev Svømmehal. Med disse to nye fag på skemaet lever vi fremadrettet fuldt op til Fælles mål i alle fag. Undervisningsplaner for begge fag er under udarbejdelse.


Læs mere om de fælles mål på Undervisningsministeriets hjemmeside: http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Fag-timetal-og-overgange/Faelles-Maal