Undervisningsplaner og -mål

Undervisningsplaner og mål


Uddrag fra vores værdigrundlag:


Høj faglighed.

Nørreådal Friskole er et trygt sted at være for det enkelte barn, hvilket er en forudsætning for at kunne lære. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og de udfordringer, der passer til barnets udvikling både fagligt og socialt. Vi arbejder derfor med samlæsning og differentieret undervisning på tværs af klassetrin og fag, således at det enkelte barns evner udvikles mest muligt. Skolens undervisning er på forkant med både den faglige og teknologiske udvikling, der som minimum står mål med folkeskolens læringsmål.


Læs mere om de fælles mål på Undervisningsministeriets hjemmeside: http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Fag-timetal-og-overgange/Faelles-Maal