Priser

Skole priser pr. 2019


Skolepenge:  (betaling i 12 måneder pr. år)


                             0 - 3 klasse      4 - 9 klasse

Barn nr. 1                    880                          985

Barn nr. 2                    395                          500

Barn nr. 3                        0                          105

Der gives således søskenderabat på 485 kr./md for barn nr. 2 i yngste afdeling (0-3. klasse) og barn nr. 3 er gratis.

Har man mere end ét barn i den ældste afdeling (4-9. klasse), gives søskenderabat på 485 kr./md for barn nr. 2.
Barn nr. 3 koster her kun 105 kr. pr. måned. som dækker betaling for elevens PC.


Fripladstilskud:

Det er muligt at søge tilskud til nedsættelse af SFO- og skolepenge. Ansøgningsfrist er den 6. september 2019.
Spørgsmål kan rettes til bestyrelsen eller skolens personale.


Specielle behov:

I forbindelse med indmeldelse skal du oplyse om dit barn tidligere har modtaget specialundervisning eller om der er en formodning herom. Vi vil i den forbindelse indkalde til en dialog om skolens mulighed for at indfri dit barns behov.


Indmeldelse:

Kontakt skolen for spørgsmål, rundvisning og indmeldelse.

Der er nu åbent for tilgang i skoleåret .2020/21:Udmeldelse:

Sker med en måneds varsel til den 1. i en måned