Priser

Skole priser  1. august 2020 - 31. juli 2021


Skolepenge:  (betaling i 12 måneder pr. år)


                             0 - 3 klasse      4 - 9 klasse

Barn nr. 1                   900 kroner          1010 kroner

Barn nr. 2                   415 kroner            525 kroner

Barn nr. 3                     20 kroner            130 kroner

Der gives således søskenderabat på 485 kr./md for barn nr. 2 i yngste afdeling (0-3. klasse) og barn nr. 3 er næsten gratis.

Har man mere end ét barn i den ældste afdeling (4-9. klasse), gives søskenderabat på 485 kr./md for barn nr. 2.
Barn nr. 3 koster i det tilfælde 130 kr. pr. måned.

Priserne indexreguleres hvert år pr. 1. august


Fripladstilskud:

Det er muligt at søge tilskud til nedsættelse af SFO- og skolepenge. Ansøgningsfrist er den 1. september 2020. Ansøgningsskemaet udleveres på skolens kontor.
Spørgsmål kan rettes til bestyrelsen eller skolens personale. 


Specielle behov:

I forbindelse med indmeldelse skal du oplyse om dit barn tidligere har modtaget specialundervisning eller om der er en formodning herom. Vi vil i den forbindelse indkalde til en dialog om skolens mulighed for at indfri dit barns behov.


Indmeldelse:

Kontakt skolen for spørgsmål, rundvisning og indmeldelse.

Der er nu åbent for tilgang i skoleåret 2020/21 på følgende klassetrin: 1. klasseUdmeldelse:

Sker med en måneds varsel til den 1. i en måned