Priser

Skole priser  1. august 2021 - 31. juli 2022

Pr 1. august 2022 stiger priserne i skole og børnehave med 2,5% (indexregulering)


Skolepenge:  (betaling i 12 måneder pr. år)


                             0 - 3 klasse      4 - 9 klasse

Barn nr. 1                   925 kroner          1035 kroner

Barn nr. 2                   440 kroner            550 kroner

Barn nr. 3                     45 kroner            155 kroner

Der gives således søskenderabat på 485 kr./md for barn nr. 2 i yngste afdeling (0-3. klasse) og barn nr. 3 er næsten gratis.

Har man mere end ét barn i den ældste afdeling (4-9. klasse), gives søskenderabat på 485 kr./md for barn nr. 2.
Barn nr. 3 koster i det tilfælde 155 kr. pr. måned.

Priserne indexreguleres hvert år pr. 1. august


Fripladstilskud:

Det er muligt at søge tilskud til nedsættelse af SFO- og skolepenge. Ansøgningsfrist er den 1. september 2021. Ansøgningsskemaet udleveres på skolens kontor.
Spørgsmål kan rettes til bestyrelsen eller skolens personale. 


Specielle behov:

I forbindelse med indmeldelse skal du oplyse om dit barn tidligere har modtaget specialundervisning eller om der er en formodning herom. Vi vil i den forbindelse indkalde til en dialog om skolens mulighed for at indfri dit barns behov.


Indmeldelse:

Kontakt skolen for spørgsmål, rundvisning og indmeldelse.

Der er åbent for tilgang i skoleåret 2021-2022 på følgende klassetrin pr 1. august: 0. klasse, 2. klasse og 4. klasseUdmeldelse:

Sker med en måneds varsel til den 1. i en måned