Priser

Skole priser  1. august 2022 - 31. juli 2023

Pr 1. august 2023 stiger priserne i skole og børnehave med 2,5% (indexregulering)


Skolepenge:  (betaling i 12 måneder pr. år)


                             0 - 4 klasse      5 - 9 klasse

Barn nr. 1                   950 kroner          1060 kroner

Barn nr. 2                   465 kroner            575 kroner

Barn nr. 3                     70 kroner            180 kroner

Der gives således søskenderabat på 485 kr./md for barn nr. 2 i yngste afdeling (0-4. klasse) og barn nr. 3 koster 70 kroner.

Har man mere end ét barn i den ældste afdeling (5-9. klasse), gives søskenderabat på 485 kr./md for barn nr. 2.
Barn nr. 3 koster i det tilfælde 180 kr. pr. måned.

Priserne indexreguleres hvert år pr. 1. august


Fripladstilskud:

Det er muligt at søge tilskud til nedsættelse af SFO- og skolepenge. Ansøgningsfrist er den 1. september 2022. Ansøgningsskemaet udleveres på skolens kontor.
Spørgsmål kan rettes til bestyrelsen eller skolens personale. 


Specielle behov:

I forbindelse med indmeldelse skal du oplyse om dit barn tidligere har modtaget specialundervisning eller om der er en formodning herom. Vi vil i den forbindelse indkalde til en dialog om skolens mulighed for at indfri dit barns behov.


Indmeldelse:

Kontakt skolen for spørgsmål, rundvisning og indmeldelse.

Der er åbent for tilgang i skoleåret 2022-2023 på følgende klassetrin pr 1. august: 1. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse og 7. klasse


Udmeldelse:

Sker med en måneds varsel til den 1. i en måned