Skolebus

Skolebus


Transport til og fra Nørreådal Friskole kan ske ved brug af vores skolebus eller ved brug af de offentlige busser på rute 202 eller 643.   


Rute 202 - kører mellem  Brønderslev Busterminal og Hjørring Busterminal, og dermed gennem Serritslev (Syrenvej ved Købmandsgaarden). Se køreplanen for rute 202 her


Rute 643 - er en telebus, som man selv skal tilmelde sig. Den kører i Serritslevs opland (Stadevej, Hjelmstedsvej, Hvidbakvej, Serritslevvej, Stadevej igen, Gammel Stadevej, Stadevej igen, Kalumvej og Slåenvej, som ligger nærmest skolen - og så til Brønderslev. Se køreplanen for rute 643 her


Se rutekort for rute 202 her og rute 643 her

Yderligere informationer på  www.nordjyllandstrafikselskab.dk


Bestilling af skolekort.

Skolekortet (buskort) gælder for et helt skoleår ad gangen. Det kan bestilles  på skolens kontor.


Priser.

Prisen for et skolekort er 1250 kroner, uanset hvor ofte man bruger bussen.

Buspengene opkræves som et engangsbeløb i august, - eller ved indmelding af skolebarnet. Det varsles hermed, at prisen for bustransport stiger til 1500 pr august 2023, og i de efterfølgende år, vil busprisen blive indexreguleret med 2,5% til hver d. 1. august lige som betaling af skolepenge