Indmeldelse

Indmeldelse


Kontakt skolen for spørgsmål og evt. rundvisning.

Indmeldelsesskema findes her.


Når man indmelder sit barn på Nørreådal Friskole, skal man som forældermyndighedsindehaver udfylde et stamkort, som findes her.


Desuden underskrives persondataforordningen som findes her


Udmeldelse sker med en måneds varsel til d. 1. i en måned.


Disse dokumenter underskrives og afleveres personligt/sendes til:


Nørreådal Friskole

Hybenvej 22-28

9700 Brønderslev


eller på mail til kontakt@nr-aadal.dk