Priser

SFO priser pr. 01/08-2021


Priserne for brugen af SFO'en (MAXI Å)  før og/eller efter skole er beregnet ud fra

timebehovet. Bestyrelsen har besluttet, at der ikke skal ske indexregulering/stigning i SFO-priserne i skoleår 21-22. Beslutningen blev grundet af den flotte opbakning, SFO'en har fået under corona-nedlukningen.

De gældende taktser kan ses nedenunder.


Op til 12 timer pr. uge    -   675 kr. pr. måned (i 11 mdr.)

Op til 20 timer pr. uge    -   775 kr. pr. måned (i 11 mdr.)

Over 20 timer pr. uge     -   925 kr. pr. måned (i 11 mdr.)


Der betales månedligt forud i 11 måneder pr. år (juli er betalingsfri).

Der er mulighed for at op- og nedjustere timetallet løbende fx i forbindelse med ferier.

Giv besked til personalet, hvis der er behov herfor.


Søskenderabat.

Der ydes ikke søskenderabat i SFO'en.


Fripladstilskud.    

Det er muligt at søge tilskud til nedsættelse af SFO-penge.

Henvendelse til skolens kontor.


Indmeldelse.

Indmeldelse kan ske fra dag til dag ved at tage kontakt til skolens personale eller kontoret på
Nørreådal Friskole.
Kontaktinformationer findes her.


Udmeldelse.

Sker med en måneds varsel til den 1. i en måned.