Bestyrelse

Bestyrelsen

Generalforsamling den 22. juni 2020. Se programmet med valgresultat her


Se bestyrelsens beretning her

Se skolelederens beretning her

Formand:

Pia Rosenquist Kruse

Maiken Dahl Iversen

Gitte Hildebrand (suppleant)

Næstformand

Mette Sanderhoff Thrane

Martin Andreasen

Kasserer:

Kim Houbak Høgsted

Sekretær:

Line Nordstrand Hansen